זימון תורים

זימון תורים למטופלי מכבי באמצעות המערכת הממוחשבת של הקופה.

תמונתו של ד   תמונתה של ד
לזימון תור לד"ר רואי קורדבני לחצו כאן.    לזימון תור לד"ר ענב נוף שדה לחצו כאן.